top of page

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Phòng Thương mại Người Mỹ gốc Việt Georgia (GVACC) là một tổ chức thành viên phi lợi nhuận, 501 (c)(6), với tầm nhìn và sứ mệnh tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho các thành viên nói chung và mang lại lợi ích cho cộng đồng người Việt. Tổ chức của chúng tôi tập hợp các doanh nghiệp và cá nhân có niềm đam mê quảng bá văn hóa Việt Nam và hỗ trợ sự phát triển kinh tế của cộng đồng người Việt tại Georgia. Với việc tập trung vào mạng lưới, vận động và giáo dục, chúng tôi cố gắng tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ và hỗ trợ, mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên của chúng tôi. Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay hôm nay để giúp tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng người Việt!

Gặp gỡ hội đồng quản trị

Steven_edited.jpg

Steven DAO

 • Facebook
 • LinkedIn

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Rashida.JPEG

An nguyen

 • Facebook
 • LinkedIn

Phó Chủ tịch Nội vụ

BP8A7818-Edit.jpg

Tony Trần

 • Facebook
 • LinkedIn

Thành viên Hội đồng quản trị

341524248_1659272721255351_6513599512154034345_n.jpg

Bình Minh

 • Facebook
 • LinkedIn

Thành viên Hội đồng quản trị

William.jpg

William Trinh

 • Facebook
 • LinkedIn

Thành viên Hội đồng quản trị

Khoa2.png

Khoa Đô

 • Facebook
 • LinkedIn

Thành viên Hội đồng quản trị

326804042_1343984576143365_5094738020223828173_n_edited_edited.jpg

Danny Trần

 • Facebook
 • LinkedIn

Thành viên Hội đồng quản trị

Patrick.jpg

Patrick Hồ

 • Facebook
 • LinkedIn

Phó Chủ tịch Đối ngoại

Tim.jpg

Tim lê

 • Facebook
 • LinkedIn

Thành viên Hội đồng quản trị

Michael.jpg

Mike Trần

 • Facebook
 • LinkedIn

Thành viên Hội đồng quản trị

Tan.jpg

Tân La

 • Facebook
 • LinkedIn

Thành viên Hội đồng quản trị

David.jpg

David Vũ

 • Facebook
 • LinkedIn

Thành viên Hội đồng quản trị

326804042_1343984576143365_5094738020223828173_n_edited_edited.jpg

Rashida williamson

 • Facebook
 • LinkedIn

Thành viên Hội đồng quản trị

Devon.png

Bình Minh

 • Facebook
 • LinkedIn

Thành viên Hội đồng quản trị

bottom of page