top of page

Trao quyền cho cộng đồng người Việt

Phòng Thương mại Người Mỹ gốc Việt Georgia (GVACC) nỗ lực tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho các thành viên và mang lại lợi ích cho cộng đồng người Việt. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong sứ mệnh trao quyền và nâng đỡ cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Tầm nhìn của chúng tôi

Tại GVACC, chúng tôi hình dung một tương lai nơi các doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ và đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển của cộng đồng. Chúng tôi cố gắng tạo cơ hội cho các thành viên của mình thành công và tạo ra tác động tích cực.

316220040_3353717841550106_905331484732525388_n.jpg
Trở thành một thành viên
Giữ liên lạc

Luôn cập nhật những tin tức, sự kiện và cơ hội mới nhất dành cho các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam. 

TÌNH NGUYỆN VIÊN

Đăng ký vào danh sách tình nguyện viên của chúng tôi

sự kiện sắp tới
Hiện không có sự kiện sắp diễn ra

WELCOME OUR MEMBERS

Sequoia Smiles.png

OUR sponsors

CFM_LOGO_v1.0.png
AWS.jpg
TNT.png
atlnata beauty.png
hung doc.PNG
Fire Sprinkler of Atlanta.png
Nick Schnyder.jfif
La Tep Group.jpg
1st Merchant.png
iluvhotpotlogograd200.png
ndimaximlogo.webp
unnamed (1)_edited.png
SPA.jpg
Master Pho.png
North Atlanta.PNG
oconee.png
stephen.png
h&a.png
enagic.png
metro city bank.png
topocean.png

Chamber affiliates

Perimeter_Chamber_bold.png
ggbcc+thumbnail-02.jpg
Gwinnett Chamber.png
bottom of page