top of page

Partnership! We signed a Memorandum of Understanding with the Perimeter Chamber!

English Version


The Georgia Vietnamese American Chamber of Commerce and Perimeter Chamber have partnered to promote economic growth and development in the Perimeter area. The agreement, which was signed on March 23, 2023, at Bar Peri in Dunwoody. The Perimeter Chamber is committed to partnering with other business organizations to provide a larger voice and more resources to all businesses and residents in their defined service areas.


The Memorandum of Understanding will allow the two chambers to work together to provide a variety of benefits for both members, which include access to events, training programs, and advocacy services. The agreement also includes a commitment to work together to promote the Perimeter area as a destination for businesses and residents. Through this partnership, the GVACC and the Perimeter Chamber will be able to share resources and expertise to create a more vibrant and prosperous community. GVACC and the Perimeter Chamber plan to work together to provide collaborative resources and engagement around newly announced Strategic Initiatives. The partnership will also allow the two chambers to work together to promote the Perimeter area as a destination for businesses and residents.


Vietnamese Version


Phòng Thương mại và Phòng Vành đai Người Mỹ gốc Việt Georgia đã hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế ở khu vực Vành đai. Thỏa thuận được ký vào ngày 23 tháng 3 năm 2023, tại Bar Peri ở Dunwoody. Perimeter Chamber cam kết hợp tác với các tổ chức kinh doanh khác để cung cấp tiếng nói lớn hơn và nhiều nguồn lực hơn cho tất cả các doanh nghiệp và cư dân trong các khu vực dịch vụ được xác định của họ.


Biên bản ghi nhớ sẽ cho phép hai phòng hợp tác cùng nhau để mang lại nhiều lợi ích khác nhau cho cả hai thành viên, bao gồm khả năng tiếp cận các sự kiện, chương trình đào tạo và dịch vụ vận động chính sách. Thỏa thuận cũng bao gồm cam kết hợp tác để quảng bá khu vực Vành đai như một điểm đến cho các doanh nghiệp và người dân. Thông qua mối quan hệ hợp tác này, GVACC và Perimeter Chamber sẽ có thể chia sẻ các nguồn lực và kiến ​​thức chuyên môn để tạo ra một cộng đồng sôi động và thịnh vượng hơn. GVACC và Phòng Chu vi có kế hoạch hợp tác cùng nhau để cung cấp các nguồn lực hợp tác và tham gia vào các Sáng kiến ​​Chiến lược mới được công bố. Sự hợp tác cũng sẽ cho phép hai phòng hợp tác cùng nhau để quảng bá khu vực Vành đai như một điểm đến cho các doanh nghiệp và người dân.


4 views0 comments

Comments


bottom of page